Informacje o bezpieczeństwie

 

Ogólne informacje o bezpieczeństwie i wskazówki użytkowania zabawek „DECHNIK design”. Należy koniecznie ich przestrzegać!

 

Oferowane przeze mnie zabawki mają co do zasady charakter monolityczny. Każda z nich stanowi zwartą, jednolitą całość - posiadają niewielką ilość części, których demontaż wymaga użycia dużych sił i celowego, rozmyślnego działania.

Sugeruję, aby dzieci, które nie ukończyły 3 lat bawiły się pod nadzorem rodziców (opiekunów), którzy muszą zwrócić szczególną uwagę na to, aby dziecko:

  •  nie bawiło się zabawką uszkodzoną, lub której części są luźno umocowane (chodzi głównie o kółka, ogonki zwierzątek, itd. – w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń istnieje wysokie ryzyko połknięcia mniejszych elementów!!!),
  •  nie rzucało zabawką (szczególnie w inne bawiące się dzieci!!!),
  • nie owijało wokół szyi dołączonego do zabawki sznurka do ciągnięcia zabawki,
  • nie wkładało zabawki do ust (np. nie lizało zabawki, gryzło, itp.),
  • nie bawiło się zabawką wbrew jej przeznaczeniu i jej konstrukcyjnych możliwości (np. siadało i skakało po zabawce).

 

Konserwacja i czyszczenie zabawek z drewna:

  • unikać pozostawiania zabawek z drewna na dworze szczególnie na noc (istnieje duże ryzyko zawilgocenia),
  • unikać długotrwałego eksponowania zabawek z drewna na promieniowanie słoneczne (istnieje duże ryzyko wyblaknięcia barw),
  • nie stosować środków do czyszczenia mebli drewnianych – większość z nich zawiera szkodliwe substancje chemiczne,
  • delikatne zabrudzenia przecierać szmatką suchą lub lekko nasączona chłodną wodą,
  • do uporczywych zabrudzeń najlepiej używać roztworu delikatnego detergentu, przecierać zabrudzone miejsca wilgotną szmatką, następnie dokładnie wytrzeć do sucha.